Das Planetarium 1900-2100 18.0

Das Planetarium 1900-2100 18.0

www.astroexcel.de – 93,4MB – Freeware –
ra khỏi 7 phiếu
4 Stars User Rating
Das "Planetarium 1900 – 2100“ ist ein einfach zu bedienendes PC-Planetariumsprogramm, welches Ihnen den Himmel – von jedem Ort auf der Erde aus - im Zeitraum von 1900 bis 2100 anzeigt. Das Programm ist für einen Beobachter gemacht, der sich den nächtlichen Himmel mit bloßem Auge oder mit einem Fernglas betrachtet. Unter anderem bietet es Details zu den Jupiter-Monden, Sonne und Mond sowie einem Almanach, der über die wichtigsten Himmelsereignisse informiert. 3D-Darstellungen mittels OpenGL und DirectX der Planeten sowie eine Messier-Sternkarte und ein Satelliten-Beobachtungsprogramm komplettieren das Astro-Paket.

Tổng quan

Das Planetarium 1900-2100 là một Freeware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi www.astroexcel.de.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Das Planetarium 1900-2100 là 18.0, phát hành vào ngày 15/01/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 18.0, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

Das Planetarium 1900-2100 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 93,4MB.

Người sử dụng của Das Planetarium 1900-2100 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Das Planetarium 1900-2100!

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Das Planetarium 1900-2100 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản